Budapesti Osztrák Iskola  Budapesti Osztrák Iskola

TantárgyfelosztásA 2013/2014-es tanévig érvényes tantárgyfelosztás

azoknak a diákoknak a számára, akik 2011. július 1-je előtt kezdték meg tanulmányaikat


 

Előkészítő
osztály

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

 

 

 

 

 

 

Német nyelv

16

6

4

3

3

Angol nyelv

3

3 (4*)

3

3

3

Francia nyelv

------

4

3

3

3

Magyar nyelv és irodalom

3

3

3

4

4

Magyar mint idegen nyelv

------

3

3

3

3

Magyar honismeret

------

2

2

2

2

Német szaknyelv

4

------

------

------

------

Matemetika szaknyelv

1

------

------

------

------

Matematika

2

4

4

4

3

Fizika

------

------

3

3

2

Kémia

------

------

------

2

3

Biológia

------

2

3

2

2

Földrajz és gazdaság    ismeret

------

1

2

2

2

Történelem-, társadalom- és politikatudományi          képzés

------

1

2

2

2

Pszichológia és filozófia

------

------

------

2

2

Számítástechnika

------

2

------

------

------

Testnevelés

2

2

2

2

2

Rajz

------

1

1

1**

1**

Zene

------

1

1

1**

1**

 

 

 

 

 

 

Összesen:

31

32 (33*)

33

35

34

Szabadon választható tantárgyak: Olasz (2); Számítástechnika (2); Programozás (2);

Egyéb szabadon válaszható tantárgyak: Sport (labdajátékok) (2+2);
Előkészítő foglalkozások (Magyar nyelv és irodalom, magyar honismeret, számítástechnika) a 3. és 4. évfolyam részére (2-2)
Színjátszás (2); Felkészítő szakkör a Matematika-Olimpiára (2);
Zenekar és Kórus (2)

Korrepetálások és szakkörök igény szerint: (többek közt matematika emelt szinten)

*) amennyiben az Angol nyelv a 2. élő idegen nyelv
**) Rajz és vizuális kultúra vagy Ének-zene

 

Stand: 2011 – 09 – 01