Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás (SQA)

SQA egy olyan projekt, amely az Osztrák Szövetségi Oktatási Minisztérium kezdeményezésére indult a külföldi osztrák iskolákban a 2008/2009-es tanévben.
A célunk az, hogy a tanárok, a diákok és a szülők folyamatosan dolgozzanak iskolájuk minőségének javításán.

 

Minőségbiztosítás a Budapesti Osztrák Iskolában

SQA-koordináció: A minőségbiztosítási projekten az iskola minden tanára együtt dolgozik. A koordinációt végző kollégák: Draschl Tobias, Schwendenwein Ursula, Hadfi Szilvia. 

A folyamat leírása:


2009 – Az iskolánk minőségének felmérése és megállapítása átfogó kérdőívek alapján. Tanárok, diákok és szülők véleményének begyűjtése a „Csoportmunka és a kommunikáció“ témában.
2010 – Az önértékelési beszámolók eredményeinek értékelése egy külső szakértői bizottság közreműködésével. A tanári csoportok probléma megoldási javaslatokat dolgoznak ki.
2011 – A minőségi szint emelése érdekében tett javaslatok megvalósítása, pl.: az iskola profiljának kialakítása, a diákképviselők szerepének növelése, a szülők és tanárok közti kommunikáció javítása, erősítése, a tanárok szakmai csoporton belüli intenzívebb együttműködése, saját iskolapszichológus - fogadóórák, a multimédia-technika oktatásban való alkalmazásához szükséges feltételek megteremtése.
2012/13 – A fókuszált témák átgondolása a következő értékelés előkészítéséhez: A heterogén tanulási, tanítási feltételek megfelelő kezelése révén a minőség növekedésének biztosítása
2013/14 – 2. Önértékelés: Tanulók, szülők és diákok értékelik az iskolát. A 2. félévben az iskolai közösség egy ebből a célból készített kérdőívet állít össze. A kiértékelésről készült jelentést meg kell küldeni az Osztrák Szövetségi Oktatási Minisztériumnak.
2014/15 – Az új iskolafejlesztési terv két súlypontú koncepciója: a. Kompetenciaorientáltság a tanítás és a számonkérések kialakítása korán, b. Felkészítés az tudományos házi dolgozatra (VWA) és a munka mentorálása
2015/16 – A súlyponttémákkal és az evaluációval kapcsolatos célok megvalósítása. Az eredmények rögzítése a minőségbiztosítási (Schulqualität Allgemeinbildung - SQA) beszámolóban.
2016/17 - Az új tantárgyközi és évfolyamközi VWA-tanterv végrehajtása; VWA-mappa létrehozása a VWA szempontjából releváns szövegtípusokkal kapcsolatos munka dokumentálására; iskolai képzés a tanulók/tanárok számára a kutatási készségekről és a tudományos munkához szükséges információk/források kezeléséről.
2017/18 - A tanulók elégedettségének értékelése a VWA-folyamatot támogató iskolai intézkedésekkel kapcsolatban; a szociális kompetenciát elősegítő kezdeményezések nyilvántartása, rendszerezése és bővítése.
2018/19 - Egységes tanterv kidolgozása a szaknyelvi oktatáshoz az előkészítő osztályban; a 2017/18-as tanévben választott 2. kerettéma folytatása: a diákok által a társadalmi cselekvési készségeket elősegítő mentorálási projekt hosszú távú, intézményesített megvalósítása a diákok számára.
2019/20 - Kapcsolódás a már megvalósult megvalósításokhoz: a) A 2018/19-ben kidolgozott egységes tanterv alkalmazása a szaknyelvi oktatásra a vocl-ben a gyakorlatban és a megvalósíthatóságának értékelése; b) A BUD projekt hosszú távú intézményesítése, valamint az iskolai közösségi rendezvények eseménynaptárának tervezése és szervezése.

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

  • Porta: +36 1 224 7560
  • Titkárság: +36 1 224 7561
  • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Az Iskolánk Minőségbiztosítás