Informatika - Programozás

Iskolánkban az első tanévben az informatika kötelező tantárgy.

Foglalkozunk szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel. Megismerjük a weblapkészítés alapjait.

Már az első tanévben megismerkedünk a programozás alapjaival. Adott probléma elemzését követően átgondoljuk a megoldáshoz vetető utat. Algoritmust késztünk, melyet többnyire folyamatábra, struktogram megrajzolásával vagy pszeudókód készítésével fogalmazunk meg. Az algoritmus elkészülte után Pascal nyelven írjuk meg a programot, melynek ingyenes változata, a Free Pascal bárki számára könnyen letölthető, installálható. A megoldás gondolatmenetének terve alapján elkészítjük a program forráskódját, majd begépeljük, lefordítjuk, futtatjuk, teszteljük a programot.

A gyakorlati foglalkozásokon túl már az els? évben elméleti ismereteket is veszünk. Megismerkedünk a számítógépes adatábrázolással, a számrendszerek közötti átváltásokkal. Megtanuljuk a számítógép fő részegységeit.

Másodiktól az informatikát fakultatív tárgyként lehet tovább tanulni. Aki jelentkezik, az adott évet végig kell járnia, osztályzatot is kap belőle. Amennyiben valaki negyedik osztályig tanulja a tantárgyat, szóbeli érettségit tehet belőle. A nálunk szerzett érettségit középszint? vizsgaként veszik figyelembe a továbbtanulásnál.

A második évfolyamon elmélyítjük a szövegszerkesztési, táblázatkezelési ismereteket. Az EXCEL témában mélyrehatóbban vesszük a feltételes formázás lehetőségeit. Többdimenziós kimutatásokat készítünk, mely statisztikai eredményeket grafikonokkal szemléltetünk. Megismerkedünk az EXCEL adatbázis kezelő függvények alkalmazásával, továbbá egyéb, az adatkiértékelést segítő funkciók bevezetésével tesszük hatékonyabbá az adatok kiértékelését.

Továbbfejlesztjük a weblapkészítési ismereteinket is. A JavaScript kókok  HTML kódba ágyazásával érdekesebbé tesszük weboldalainkat. A weblapra helyezett objektumokhoz tartozó események kezelésére eljárásokat készítünk. 

CSS stílusfájlok készítésével megtanuljuk, hogy hogyan lehet weblapjaink küllemét szebbé, egységesebbé tenni.  

Megismerkedünk a Pascal alapú, grafikus fejlesztő felülettel, a Lasarussal. A már korábban megismert elemi algoritmusokhoz, mint összegzés, megszámlálás, legkisebb, legnagyobb szám kiválasztása, keresések, rendezések stb. grafikus környezetben készítünk programokat.

Az elméleti órákon foglalkozunk a hálózattal, az internettel kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal. Foglalkozunk az adatok védelmével, biztonságával.

Harmadik évben továbbfejlesztjük programozási ismereteinket. Mélyrehatóbban foglalkozunk az adatszerkezetekkel. Megismerkedünk néhány rekurzív algoritmussal. 

Foglalkozunk az algoritmusok hatékonyságával. 

Ebben az évben lép be az ACCESS adatbáziskezelés. Adott problémákhoz megtervezzük a célszerű adatbázist. Táblákat, relációkat hozunk létre. Megismerjük a táblák összekötésének módját, az indexelés fogalmát. Elemezzük az adatbázist redundancia szempontjából, ill. megvizsgáljuk, hogy adatbázisunk eleget tesz a normalizálási követelményeknek. (1., 2., 3. Normálformák.)

Lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket készítünk. Megismerkedünk az SQL lekérdező nyelv legfontosabb parancsaival.

A tanteremben szervert alakítunk ki, melyen az Apach webszervert, a PHP szerver oldali programot és a MySQL adatbázis kezelőt installáljuk. Az így kialakított rendszeren keresztül megismertetjük tanulóinkat a kliens-szerver kapcsolat lényegével. PHP szkriptek írásával  egyszerű kliens-szerver alkalmazásokat hozunk létre, ahol űrlapok készítése útján adatokat küldünk a szerverre. A szerver elmenti az így átküldött adatainkat, s visszajelzést küld a kliensnek az adatok rendben való megérkezéséről. Adatainkat a szerveren eleinte szöveges fájlban, később MySQL adatbázisban tároljuk.

Kliens-szerver alkalmazást készítünk például interneten keresztül történő tanfolyami jelentkezéshez, vagy például egyszerű internetes árurendeléshez. 

A PhpMyAdmin felületen keresztül megtekintjük az adatbázisban tárolt adatainkat, gyakoroljuk az SQL lekérdezések írását.

A negyedik évben előtérbe kerül az elméleti tételek átbeszélése. A logikai igazságtáblák felhasználásával, a logikai alapkapcsolatok kombinálásával megmutatjuk, hogy hogyan végzi el a számolómű a legegyszerűbb aritmetikai műveleteket. Ezt a bináris félösszeadó ill. a teljes összeadó rajzán keresztül illusztráljuk. 

Az adatbiztonság témában foglalkozunk adatok biztonságos tárolásával, a biztonsági mentések kérdésével. A vírusok elleni védekezés módjával, az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozásával.

A Krypográfia témakörben megismertetjük diákjainkat néhány kódolási módszerrel. EXCEL modellt készítünk egyszerű kódolási algoritmusok (Caesar kódolás, Vigenere kódolás) megvalósítására. Megismertetjük diákjainkat a szimmetrikus és aszimmetrikus kódolás, a privát és publikus kulcsok fogalmával, a digitális aláírás lényegével.

Néhány összetettebb feladat adatmodelljének és a megoldás algoritmusának megtervezésével, a program megírásával gyakoroljuk és továbbfejlesztjük a programozói ismereteket, a programozási készséget. 

Célirányosan készülünk az újfajta érettségi elvárásainak teljesítésére. Fontos, hogy diákjaink  mind az elméleti ismeretek, mind a gyakorlati készségek terén megfeleljenek a velük támasztott elvárásoknak.

A foglalkozást vezeti: Czermak Stephan

 

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

  • Porta: +36 1 224 7560
  • Titkárság: +36 1 224 7561
  • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: További iskolai programok Informatika - Programozás