Rail Cargo Hungaria Zrt.

 

A Rail Cargo Hungaria tanulmányi ösztöndíja azon 2.-4. osztályos tanulók számára érhető el, akik a kimagasló tanulmányi eredményeiken túl, szociális képességeikkel és az iskolai életben való aktív részvétellel is egyértelműen hozzájárulnak a Budapesti Osztrák Iskola sikeréhez.

 

A Rail Cargo Hungaria tanévenként 1.000.000 Ft-tal támogatja a Budapesti Osztrák Iskola diákjait, a 2023/2024-es tanévet is beleértve. Tanévenként minimum 3, de maximum 8 tanulmányi ösztöndíj kerül kiosztásra, ami ösztöndíjanként 125.000 - 333.000 Ft-nak megfelelő támogatási összeget jelent.

 

Az ösztöndíj feltétele az alábbi (a-d) pontokban meghatározott kritériumok teljesítése


1. A tanuló digitális formában egy német nyelvű, kötetlen pályázati nevezést nyújt be a Budapesti Osztrák Iskola igazgatósága felé. A nevezésben kérjük
megadni a 4. pontban felsorolt elvárások közül azokat a pontokat, amelyek a pályázóra vonatkoznak.
2.Az előző tanév év végi bizonyítványának tanulmányi átlaga 1,15 vagy annál jobb.
3. Példás iskolai magatartás.
4. Az alábbiakban felsoroltak közül legalább két kritériumnak teljesülnie kell:

 • 1-5. (egyéni) helyezés elérése matematika- vagy természettudományokban meghirdetett tanulmányi versenyen
 • 2. fordulóba jutás az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
 • aktív közreműködés iskolai szóvivői vagy szóvivő-helyettesi  funkcióban
 • egyéb különleges teljesítmény, amely hozzájárul a Budapesti Osztrák Iskola ismertségének növeléséhez
 • 1-5. helyezés az osztrák országos Redewettbewerb verseny Budapesti Osztrák Iskolai kvalifikációján
 • kvalifikáció a „Jugend debattiert international” („Vitázik a világ ifjúsága”) verseny iskolacsoportos fordulóján kiemelkedő szerepvállalás nagyobb iskolai rendezvényeken (pl. beszéd, moderálás a szalagavató bálon vagy a ballagáson)
 • folyamatos közreműködés a Budapesti Osztrák Iskola zenei rendezvényein (folyamatos kórus vagy zenekari tagság)
 • folyamatos részvétel az iskolai sportversenyeken (pl. röplabda bajnokság)
 • folyamatos részvétel az iskolai színjátszó kör próbáin és fellépésein
 • 1-5. egyéni vagy csoportos helyezés elérése a regionális diákolimpián bármely tantárgyból
 • folyamatos közreműködés az Óperencia című iskolaújság készítésében

 

Az itt felsorolt kritériumok teljesítése a pályázat elnyerésének feltétele, de teljesítésük nem garantálja az ösztöndíj elnyerését. Több mint 8 nevezés beérkezése esetén a Budapesti Osztrák Iskola a Rail Cargo Hungaria-val egyetemben dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A 2023/2024-es tanévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíjaknál, a 2022/2023-as tanévben elért teljesítményeket vesszük figyelembe.

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

 • Porta: +36 1 224 7560
 • Titkárság: +36 1 224 7561
 • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Partnereink Rail Cargo Hungaria Zrt.