Rail Cargo Hungaria Zrt.

 

A Rail Cargo Hungaria tanulmányi ösztöndíja azon 2.-4. osztályos tanulók számára érhető el, akik a kimagasló tanulmányi eredményeiken túl, szociális képességeikkel és az iskolai életben való aktív részvétellel is egyértelműen hozzájárulnak a Budapesti Osztrák Iskola sikeréhez.

 

A Rail Cargo Hungaria tanévenként 1.000.000 Ft-tal támogatja a Budapesti Osztrák Iskola diákjait a 2020/2021-es tanévig bezárólag. Tanévenként minimum 3, de maximum 8 tanulmányi ösztöndíj kerül kiosztásra, ami ösztöndíjanként 125.000 - 333.000 Ft-nak megfelelő támogatási összeget jelent.

 

Az ösztöndíj elnyeréséhez az alábbi (1-4) pontokban meghatározott kritériumoknak kell eleget tenni:

1. A tanuló kötetlen formában pályázati nevezést nyújt be a Budapesti Osztrák Iskola igazgatósága felé. 

A nevezések leadási határidejéről a tanév kezdetekor tájekoztatjuk.

A nevezésben kérjük térjenek ki a 4-es pontban felsorolt kritériumokból azokra, melyek vonatkoznak a pályázóra.

2. Az előző tanév év végi bizonyítványának tanulmányi átlaga legalább 1,15

3. Kiváló iskolai magatartás

4. Az alábbiakban felsoroltak közül legalább két kritériumnak teljesülnie kell:

a. 1-5. (egyéni) helyezés elérése a Budapest-Leibnitz matematikaversenyen vagy más ezzel összehasonlítható természettudományokban meghirdetett tanulmányi versenyen

b. 2. fordulóba jutás az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

c. Aktív közreműködés iskolai szóvivői vagy szóvivő-helyettesi funkcióban

d. Egyéb különleges teljesítmény, amely hozzájárul a Budapesti Osztrák Iskola ismertségének növeléséhez

e. 1-5. helyezés az osztrák országos Redewettbewerb verseny Budapesti Osztrák Iskolai kvalifikációján

f. Kvalifikáció az ún. „Jugend debattiert international” („Vitázik a világ ifjúsága”) verseny iskolacsoportos fordulóján

g. Kiemelkedő szerepvállalás nagyobb iskolai rendezvényeken (pl. beszéd, moderálás a szalagavató bálon vagy a ballagáson)

h. Folyamatos közreműködés a Budapesti Osztrák Iskola zenei rendezvényein (folyamatos kórus vagy zenekari tagság)

i. Folyamatos részvétel az iskolai csapatsport-versenyeken (pl. röplabda)

j. Folyamatos részvétel az iskolai színjátszó kör próbáin és fellépésein

k. 1-5. egyéni vagy csoportos helyezés elérése a regionális diákolimpián

l. Folyamatos közreműködés az Óperencia című iskolaújság készítésében (szerkesztés és meghatározó szerep a tartalom kialakításában)

 

Az itt felsorolt kritériumok teljesítése a pályázat elnyerésének feltétele, de teljesítésük nem garantálja az ösztöndíj elnyerését. Több mint 8 nevezés beérkezése esetén a Budapesti Osztrák Iskola a Rail Cargo Hungaria-val egyetemben dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A 2019/2020-as tanévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíjaknál, a 2018/2019-es tanévben elért teljesítményeket vesszük figyelembe.

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

  • Porta: +36 1 224 7560
  • Titkárság: +36 1 224 7561
  • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Partnereink Rail Cargo Hungaria Zrt.