Miért a Budapesti Osztrák Iskola?

Iskolánk

 • Alapítványi iskola. A nyelvi előkészítő osztályban a további négy évfolyamon - összesen 9 osztályban - körülbelül 230 diák tanul.
 • Négyéves reálgimnázium, amely emelt szintű képzést nyújt matematikából, fizikából és kémiából – az osztrák tanterv szerint.
 • Német nyelvű képzést nyújt anyanyelvi (osztrák) tanárokkal.
 • Nyelvi előkészítő osztályt biztosít heti 20 németórával. Az előkészítő osztály eredményes elvégzésével a diákok mind a négy alapkészség esetében (beszéd, hallott és írott szöveg értése, írás) elérik a B1 nyelvi szintet.
 • A magyar nyelv és irodalom és a magyar történelem tárgyakat a magyar tanterv szerint oktatja.

 

Oktatás

 • Az oktatás kompetenciaközpontú.
 • Tanítási nyelv: német és magyar, további kötelező, illetve kötelezően választható nyelvek: angol és a francia vagy orosz nyelv.
 • A magyar nyelvet mint idegen nyelvet oktatjuk a nem magyar anyanyelvűeknek.
 • A természettudományos tantárgyak kiemelt jelentőségűek.

 

Érettségi vizsga

 • Osztrák és magyar érettségi vizsga lehetőségét az iskola biztosítja.
 • Az érettségi vizsgát hitelesítés nélkül elfogadják mind Ausztriában, mind Magyarországon.
 • A német nyelvből tett érettségi vizsga C1 típusú nyelvvizsgának felel meg.
 • A német, matematika, fizika és angol tárgyakból tett érettségi emelt szintű érettségi vizsgát biztosít.
 • ECDL-bizonyítvány szerezhető kitűnő informatika érettségi vizsga esetén.

 

Tanórákon kívüli lehetőségek:

 • Szabadon választható tárgyak széles kínálata (pl.: matematika-olimpia, sakk, programozás, olasz nyelv)
 • Nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamok
 • Fakultáció a közép-, illetve emelt szintű érettségire való felkészüléshez magyar történelemből
 • Kreatív projektek, színjátszó kör, zenekar
 • Osztálykirándulások és sítúrák Ausztriában, projekthetek német nyelvű országokban
 • Sportkörök, testnevelésórákon kívüli sportfoglalkozások
 • Az iskolaújság (Óperencia) szerkesztése
 • Iskolai könyvtár
 • Büfé

 

Fenntartó

 • Az iskola fenntartója egy alapítvány, amelynek tagjait az osztrák Oktatási Szövetségi Minisztérium valamint a magyar Belügyminisztérium delegálja.
 • A  képzési  hozzájárulás  összege  a 2023/2024-es tanévben havonta 90.000 Ft. (A 2023/2024-es tanév 2023. szeptember 1-től 2024. június 30-ig tart.)

 

Felvétel

 • Az iskolába történő felvételhez a diákoknak felvételi vizsgát kell tenniük. Az Osztrák Oktatási Központ diákjai számára egyedi felvételi kritériumok érvényesek. 

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

 • Porta: +36 1 224 7560
 • Titkárság: +36 1 224 7561
 • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Az Iskolánk Iskolaprogram