A német nyelv oktatásának középpontjában a kiváló nyelvi kompetencia elsajátítása és a későbbi, német nyelvterületen történő felsőoktatási tanulmányokra való szakmai és metodikai felkészítés áll. A szaktárgyak (matematika, fizika, kémia, biológia, számítástechnika, földrajz, történelem, filozófia és pszichológia, rajz) esetében a német nyelv a tanítási nyelv, idegen nyelvek esetében (angol, francia/orosz, olasz) pedig az összehasonlító nyelv szerepét tölti be. Osztrák tanterv szerint, modern oktatási módszertan alapján dolgozunk, a nyelvi képzés mellett a diákok széleskörű irodalmi és mediális műveltséget kapnak, ami hozzájárul kreativitásuk fejlesztéséhez. Diákjainkat csoportbontásban differenciáltan oktatjuk, így lehetséges előzetes ismereteik alapján való fejlesztésük, terhelésük.

A német nyelv idegen-, második vagy anyanyelvként történő oktatása integrált módon történik. A differenciált fázisok és a differenciált értékelés az anyanyelvű és a közel anyanyelvi nyelvtudással rendelkező diákokat is ösztönzik. Ilyen ösztönzők a különböző projektek (pl. irodalmi műhely) és a speciális médiamunka az iskolai weboldal, illetve az iskolaújság számára.

A Budapesti Osztrák Iskola nagy hangsúlyt fektet a természettudományi képzésre. Felső-reálgimnázium vagyunk, a matematika, fizika és kémia tantárgyakat emelt szinten oktatjuk.

A természettudományi tantárgyak ismerete sok egyetemi szakon és szakmában előfeltételként elvárt, a nálunk elsajátított módszerek emellett általában, a tapasztalati világunk megértése szempontjából is nagyon hasznosak.

A Budapesti Osztrák Iskola előkészítő osztálya számára szaknyelvi oktatást kínálunk. A különböző szakterületek és az ezzel összefüggő tantárgyak a nyelvhasználat sajátos formáit jelentik, amelyeket szaknyelvként jelölünk. A szaknyelv legjellemzőbb ismérvei annak sajátos fogalmai, amelyekben az egyes területekhez kapcsolódó szaktudás tükröződik, és amelyeket együttesen terminológiának, szakszókincsnek nevezünk.

Magyar nyelv és irodalom

Iskolánkban a magyar nyelv és irodalom kötelező tantárgy. Az előkészítő osztályban heti 2, a második évfolyamon heti 3, az első, harmadik és negyedik évfolyamon heti 4 órában tanítjuk a magyar nyelv és irodalom tantárgyat a magyar érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelően. Amennyiben a diák érettségi tárgyként választja, abból a magyar rendszer szerinti, központi közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tehet. 

Annak érdekében, hogy diákjainkat megfelelően fel tudjuk készíteni az egyetemi tanulmányokra és a szakmai előmenetelükre – mindkettő egyre több mobilitást és rugalmasságot igényel – a természettudományi tantárgyak mellett az élő nyelvek képezik a Budapesti Osztrák Felső-reálgimnázium képzési kínálatának alapját.

Az „Ép testben ép lélek“ szállóigét szem előtt tartva nagy figyelmet fordítunk a diákjaink fizikai állapotára, fittségére. A modern tornaterem és a felújított sportpálya a legjobb feltételeket biztosítja mindehhez. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok életének részévé váljon a mozgás szeretete és igénye.

A természettudományi tantárgyak és a nyelvoktatás mellett a kreatív tantárgyak szintén fontos elemét képezik a Budapesti Osztrák Iskola képzésének. A művészet és a zene nyitottá tesz az emberi kultúra lényeges elemeire, ezért fontos a zene- és művészetoktatás, de a színházi projektek is, hiszen ezáltal a tanulók könnyebben megértik a társadalmi folyamatokat. 

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

  • Porta: +36 1 224 7560
  • Titkárság: +36 1 224 7561
  • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Az Iskolánk Tantárgyak bemutatása