Német nyelv

A német nyelv oktatásának középpontjában a kiváló nyelvi kompetencia elsajátítása és a későbbi, német nyelvterületen történő felsőoktatási tanulmányokra való szakmai és metodikai felkészítés áll. A szaktárgyak (matematika, fizika, kémia, biológia, számítástechnika, földrajz, történelem, filozófia és pszichológia, rajz) esetében a német nyelv a tanítási nyelv, idegen nyelvek esetében (angol, francia/orosz, olasz) pedig az összehasonlító nyelv szerepét tölti be. Osztrák tanterv szerint, modern oktatási módszertan alapján dolgozunk, a nyelvi képzés mellett a diákok széleskörű irodalmi és mediális műveltséget kapnak, ami hozzájárul kreativitásuk fejlesztéséhez. Diákjainkat csoportbontásban differenciáltan oktatjuk, így lehetséges előzetes ismereteik alapján való fejlesztésük, terhelésük.

Az érettségi bizonyítvány megszerzésével diákjaink amellett, hogy jogosultak az osztrák és a magyar egyetemeken történő továbbtanulásra, a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsgát kapnak németből. A német nyelv oktatása mint a többéves iskolai tanulás kerete azonban jóval túlmutat a KER szintek kommunikatív és gyakorlati követelményein. A magas nyelvi szint szolgálja a világra való önálló nyelvi reflexiót, lehetővé teszi a németnyelvű irodalomtörténettel való foglalkozást, az irodalmi-esztétikai üzenetek értelmezését, a kompetens médiahasználatot, ill. különböző szövegtípusok megalkotását és a nyelvvel való kreatív bánásmódot.

Minden évfolyamban két osztállyal működik az iskolánk. A német nyelvtudással rendelkező diákok - elsősorban az Osztrák-Magyar Európaiskolából- a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2-es nyelvi szinten csatlakoznak hozzánk, a felső-reálgimnázium első osztályába.

A német nyelvtudással nem rendelkező tanulók az előkészítő osztályban tanulják meg annyira a német nyelvet, hogy egy év intenzív németoktatás után a KER B1-es szintjén kezdjék meg 1. osztályos tanulmányaikat. Az egy magyar és egy osztrák tanárból álló team segít abban, hogy ezt az ambiciózus célt elérjük.

A 2. évfolyam után diákjainknak az osztrák tanterv követelményein túl egy vizsgán kell bizonyítaniuk, hogy az előírt nyelvi szintet elérték. Azoknak a diákoknak az esetében, akik német nyelvtudás nélkül érkeztek iskolánkba, ez a szint a B2, azoknál a diákoknál, akik rendelkeztek német nyelvismerettel a gimnáziumi képzésük megkezdésekor, a C1. 
A gimnázium 3. osztályától a német nyelvi szintet tekintve már nincs különbség azok közt a diákok közt, akik a gimnázium megkezdésekor rendelkeztek, illetve nem rendelkeztek német nyelvtudással.

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

  • Porta: +36 1 224 7560
  • Titkárság: +36 1 224 7561
  • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Az Iskolánk Tantárgyak bemutatása Német nyelv