Házirend

 1.  Egymás megbecsülése, az udvariasság és a fegyelmezett magatartás az iskolai élet alapfeltételei.
 2. Tisztelet és tolerancia
 • A tanulók nyitottan, tisztelettudóan és előzékenyen viszonyulnak mindenkihez.
 • A tanulók minden embert elfogadnak és tiszteletben tartják személyes meggyőződésüket és határaikat.
 • A tanulók nem rekesztenek ki senkit, és nem gúnyolódnak semmin, ami számunkra furcsának vagy szokatlannak tűnik.
 • A tanulók a konfliktusokat erőszakmentesen oldják meg, és elítélik a zaklatás minden formáját.
 • A tanulók tiszteletben tartják mások integritását és tulajdonát.
 • A tanulók nem bántanak meg senkit sértő, szexuális beszéddel, mindig tiszteletben tartják a tisztesség és a szemérem határait, tartózkodnak mások szexualizált szövegekkel vagy képekkel való becsmérlésétől a közösségi hálózatokon. Soha nem lépik át a nem kívánt fizikai közelség határát. Arra is ügyelnek, hogy ne sértsék meg saját méltóságukat a közösségi oldalakon tett meggondolatlan bejegyzésekkel és kétes letöltésekkel.
 1. A tanórákon és iskolai rendezvényeken alapfeltétel a pontos megjelenés.
 2. Külső személyeknek, látogatóknak a portán vagy a titkárságon be kell jelentkezniük.
 3. Az iskola egész területén, a bejáratnál, valamint a magyar előírásoknak megfelelően az iskola területének 5 méteres körzetében tilos a dohányzás.
 4. A diákok kötelesek az iskola épületét, annak felszereléseit és berendezéseit rendeltetésszerűen használni, és az igazgatóság, valamint a tanárok utasításait és szabályait követni.
 5. Az aktuális információkról az iskolavezetés és a tanárok szóban vagy írásban tájékoztatnak. Fontos tudnivalók találhatók továbbá a bejárati aula hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján. Az órarendet érintő változásokról a WebUntis-on adunk tájékoztatást.
 6. A tantermeket a tanórák után úgy kell elhagyni, hogy a következő diákokat is tiszta tanterem fogadja. Nem szabad firkálni az asztalokra. A padokról és az ablakpárkányokról el kell pakolni a tanszereket. Figyelni kell a tisztaságra és az iskolai felszerelések gondos használatára.
 7. Az utolsó tanóra után az osztályteremben a székeket fel kell rakni a padokra, az ablakokat be kell csukni, a lámpát le kell kapcsolni és az osztálytermet rendezett állapotban kell hátrahagyni. Az osztályfőnökök minden héten kijelölnek két diákot osztályfelelősnek, akik az osztálytermek rendezett állapotáért felelősek.
 8. Az osztályfelelősök figyelnek arra, hogy a tanóra kezdetén tiszta legyen a tábla.
 9. A mobiltelefonokat, valamint egyéb elektronikus eszközöket csak akkor szabad használni a tanórák alatt, ha a tanár külön engedélyt ad rá. Más esetben az említett eszközöket ki kell kapcsolni. Tilos a mobiltelefonokat, valamint egyéb elektronikus eszközöket olyan célokra használni a tanórák alatt, amelyek nem kapcsolatosak az iskolai oktatással.
 10. Az étkezés nem megengedett a tanórák alatt.
 11. Nem megengedett olyan tárgyakat az iskolába hozni, amelyeknek birtoklása a hatályos jogszabályok alapján tilos (kábítószer, bármiféle fegyver, alkohol, tiltott kereskedelmi cikkek, stb.).
 12. Tilos az alkoholfogyasztás az iskolában illetve iskolai rendezvényeken/projekthetek alkalmával.
 13. A tanításhoz nem feltétlenül szükséges tárgyakat (ékszerek, technikai eszközök, úgy mint laptopok és mobiltelefonok) kizárólag saját felelősségre szabad az iskolába hozni.
 14. Igazolt hiányzás esetén a szülőnek/nevelőnek kötelessége benyújtani egy általa aláírt igazolást. Két napnál hosszabb betegség esetén orvosi igazolás szükséges.
 15. A tanítás ideje alatt és a szünetekben az iskola területének elhagyása az iskolavezetés vagy tanári jóváhagyása esetén engedélyezett.
 16. Az előre látható hiányzásokat kérjük előre jelezni. Hirtelen megbetegedés esetén az osztályfőnököt vagy a titkárságot a hiányzás első napján értesíteni kell.
 17. A testnevelés tantárgy alól az iskolaorvos adhat felmentést, ami az osztálynaplóba bejegyzésre kerül.
 18. A személyes tárgyak és a tanszerek tárolására minden diák részére saját szekrények állnak rendelkezésre a folyosón és az osztálytermekben. A tanév végén ezeket a szekrényeket ki kell üríteni és nyitott állapotban át kell adni.
 19. Reklámanyagok felragasztása és szórólapok, illetve programfüzetek terjesztése csak az iskolavezetés jóváhagyásával engedélyezett.
 20. Az erkélyen statikai okok miatt egyidejűleg legfeljebb öt személy tartózkodhat. Székeket és asztalokat az erkélyre nem szabad kivinni.
 21. Erős szél és huzat esetén az ajtókat be kell csukni.
 22. A lift használatához az iskolai vezetés engedélye szükséges.
 23. A tornateremet és a kültéri sportpályát csak megfelelő sportcipőben szabad használni.
 24. A kültéri sportpályát a nagyszünetben szabad használni - sportolásra. A sportpálya tanítás után csak az iskolavezetés engedélyével használható.
 25. Az iskola parkolójában történő parkolás csak az iskolavezetés jóváhagyásával engedélyezett.
 26. Az iskola informatikai infrastruktúrájának használati utasításait kötelező betartani. Ezeket a szabályokat a házirenddel együtt hozzuk nyilvánosságra.

 

2023. szeptember 4-i változat

Igazgatónő

 

IT Házirend

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

 • Porta: +36 1 224 7560
 • Titkárság: +36 1 224 7561
 • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Az Iskolánk Házirend