Természettudományi tantárgyak

A Budapesti Osztrák Iskola nagy hangsúlyt fektet a természettudományi képzésre. Felső-reálgimnázium vagyunk, a matematika, fizika és kémia tantárgyakat emelt szinten oktatjuk.

A természettudományi tantárgyak ismerete sok egyetemi szakon és szakmában előfeltételként elvárt, a nálunk elsajátított módszerek emellett általában, a tapasztalati világunk megértése szempontjából is nagyon hasznosak.

Diákjainkat elemző és következetes gondolkodásra neveljük. A munkamódszerünk kompetenciaorientált és azzal a céllal működik, hogy diákjaink a megszerzett tudást számos területen alkalmazni tudják.

Az iskolai könyvek osztrák tankönyvek.

Matematikából fontos a pontos kifejezésmód. Fejlesztjük a helyes érveléshez, kritikához és megítéléshez szükséges képességeket. A matematika ezen a téren hozzájárul a diákok nyelvtudásának fejlődéséhez is.

A természettudományi órákon a kitartó, érdeklődő tanulás, mint személyes, aktív és együttműködő folyamat fontos szerepet kell, hogy kapjon. A diákok megtanulják megérteni a matematikai elméleteket, hogy ezeket aztán számos területen alkalmazni tudják.

A diákok olyan tudást és hozzáértést kell, hogy szerezzenek, amely ösztönzi és képessé teszi őket arra, hogy életünk alapjaival környezettudatosan bánjanak.

A kritikai képesség és a tudományos látásmód elsajátítása képessé kell tegye őket a visszaélések felismerésére és jelentős társadalmi döntésekben való részvételre.

A különösen tehetséges diákjaink indulnak a matematika-olimpián. Emellett diákjaink matematikából és fizikából minden évben részt vesznek a magyar OKTV összehasonlító és az osztrák „Matematika Olimpia” versenyen. Az alapismeretek elmélyítése céljából igény szerint kiegészítő órákat is biztosítunk.

A Budapesti Osztrák Iskolában a számítástechnika az első évfolyamon kötelező tantárgy. A diákjaink az informatikai technológiát olyan mértékben kell, hogy elsajátítsák, hogy meg tudjanak birkózni a nagy adatmennyiségű feladatokkal is. 
A második osztálytól a számítástechnika és a programozás választható tantárgyak.

A matematikából és fizikából tett érettségi vizsgák Magyarországon emelt szintű érettségi vizsgáknak minősülnek. 

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

  • Porta: +36 1 224 7560
  • Titkárság: +36 1 224 7561
  • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Az Iskolánk Tantárgyak bemutatása Természettudományi tantárgyak