Idegen nyelvek

Annak érdekében, hogy diákjainkat megfelelően fel tudjuk készíteni az egyetemi tanulmányokra és a szakmai előmenetelükre – mindkettő egyre több mobilitást és rugalmasságot igényel – a természettudományi tantárgyak mellett az élő nyelvek képezik a Budapesti Osztrák Felső-reálgimnázium képzési kínálatának alapját.

Angol nyelv

Az angol nyelvet elsősorban első idegen nyelvként tartjuk számon. Azoknak a diákoknak, akik olyan iskolákból jönnek hozzánk, amelyekben nem az angol az első idegen nyelv, lehetőségük nyílik arra, hogy az előkészítő osztályban és az 1. osztályban - külön csoportban, magasabb heti óraszámban - felzárkózzanak a szükséges nyelvi szintre. Az elért szint a „Közös Európai Referenciakeret“ szerinti az érettségi vizsga során B2 szintnek felel meg. Az iskolánkban szervezett angol érettségi vizsgát Magyarországon emelt szintű vizsgaként ismerik el abban az esetben, ha az érettségiző diák szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz.

Francia nyelv

A francia második idegen nyelvként tanult, kötelező tantárgy. A "Közös Európai Referenciakeret" szerinti B1 szintet érik el írásban, B1 szintet szóban a diákok a gimnáziumi képzés végén. 

Orosz nyelv

Az orosz nyelv 2. kötelező idegen nyelvként választható a francia nyelv mellett. 
Az orosznak, mint a fő szláv nyelvnek az elsajátítása azt a célt (is) hivatott szolgálni, hogy a Magyarország és a szlávnyelvű szomszédjai közötti kapcsolatot az egyre hatékonyabb kommunikáció által erősítse. 
Kiemelt figyelmet kap a kommunikációs képesség, de az alapvető, írásban használt nyelvi struktúrák elsajátítása is. A kitűzött cél az Európai Referenciakeret szerinti B1 szint. Igény szerint a diákjainkat az orosz nyelvvizsgára (TRKI) is felkészítjük.

Olasz nyelv

Az olasz nyelv az 1. osztálytól választható tantárgy, amelyből a diákok érdemjegy alapú értékelést kapnak.

Magyar mint idegen nyelv

Nem magyar anyanyelvű tanulóink, akiknek a magyar nyelvtudása nem felel meg a magyar nyelv és irodalom tantárgy elvárásainak, kötelesek (heti 3 órában) a magyar idegen nyelvként (U2) való elsajátítására, és abból osztrák rendszerű érettségi vizsgát is tehetnek. 
A magyar mint idegen nyelvre az első osztályban lehet jelentkezni. A magyar nyelv és irodalom tantárgyról a magyar mint idegen nyelv tantárgyra váltani csak az első évben lehet. 
Ennek a tantárgynak az esetében nemcsak a magyar nyelvvel, hanem Magyarország kultúrájának, történetének, hagyományainak súlypontjaival is megismerkedhetnek. Ebben az esetben a magyart harmadik idegen nyelvként tanítjuk az érettségi vizsgáig, és tanulóink az európai B2 szintig juthatnak el.

Mindezeknek a nyelveknek ismerete - magyar, német, angol, francia vagy orosz és adott esetben az olasz - biztosítják a diákjaink számára azt a jelentős előnyt, hogy a nemzetközi munkaerő piacon versenyképesek legyenek. Ez az Osztrák Iskola tanárai számára olyannyira fontos mint az, hogy fiatal emberekben megértést és érzékenységet ébresszenek a szociális és kulturális különbségek iránt.

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

  • Porta: +36 1 224 7560
  • Titkárság: +36 1 224 7561
  • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Az Iskolánk Tantárgyak bemutatása Idegen nyelvek