Idegen nyelvek

Annak érdekében, hogy diákjainkat megfelelően fel tudjuk készíteni az egyetemi tanulmányokra és a szakmai előmenetelükre – mindkettő egyre több mobilitást és rugalmasságot igényel – a természettudományi tantárgyak mellett az élő nyelvek képezik a Budapesti Osztrák Felső-reálgimnázium képzési kínálatának alapját.

Angol nyelv

Az angol nyelvet elsősorban első idegen nyelvként tartjuk számon. Azoknak a diákoknak, akik olyan iskolákból jönnek hozzánk, amelyekben nem az angol az első idegen nyelv, lehetőségük nyílik arra, hogy az előkészítő osztályban és az 1. osztályban - külön csoportban, magasabb heti óraszámban - felzárkózzanak a szükséges nyelvi szintre. Az elért szint a „Közös Európai Referenciakeret“ szerinti az érettségi vizsga során B2-C1 szintnek felel meg. Az iskolánkban szervett angol érettségi vizsgát Magyarországon emelt szintű vizsgaként ismerik el abban az esetben, ha az érettségiző diák szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz.
A iskola ezenfelül felkészítő képzést nyújt a Cambridge Certificate angol nyelvvizsgára anyanyelvi tanár közreműködésével.

Francia nyelv

A francia második idegen nyelvként tanult, kötelező tantárgy. A „Közös Európai Referenciakeret“ szerinti B1-B2 szintet érik el írásban, B1 szintet szóban a diákok a gimnáziumi képzés végén. 
Emellett az iskola felkészítő képzést nyújt a DELF francia nyelvvizsgára anyanyelvi tanár közreműködésével.

Orosz nyelv

A 2012/13-as tanévben először lesz választható az orosz nyelv 2. kötelező idegen nyelvként a francia nyelv mellett. Iskolánk ezzel alkalmazkodik a gazdasági feltételekhez és lehetővé teszi a diákok számára, hogy egy olyan ország nyelvét tanulják, amely mint kereskedelmi partner egyre nagyobb jelentőséggel bír. 
Az orosz nyelvnek, mint a szláv nyelvek vezető nyelvének elsajátítása az erősödő kommunikáció révén azt is hivatott szolgálni, hogy Magyarország és a szlávnyelvű szomszédjai közti kapcsolatot ápolja. 
Kiemelt figyelmet kap a kommunikációs képesség, de az alapvető, írásban használt nyelvi struktúrák elsajátítása is. A kitűzött cél az Európai Referenciakeret szerinti B1 szint. Igény szerint a diákjainkat az orosz nyelvvizsgára (TRKI) is felkészítjük.

Olasz nyelv

Az olasz nyelv az 1. osztálytól választható tantárgy, amelyből a diákok érdemjegyalapú értékelést kapnak.

Magyar mint idegen nyelv

Nem magyar anyanyelvű tanulóink, akiknek a magyar nyelvtudása nem felel meg a magyar nyelv és irodalom tantárgy elvárásainak, kötelesek (heti 3 órában) a magyar idegen nyelvként (U2) való elsajátítására, és abból osztrák rendszerű érettségi vizsgát is tehetnek. 
A magyar mint idegen nyelvre az első osztályban lehet jelentkezni. A magyar nyelv és irodalom tantárgyról a magyar mint idegen nyelv tantárgyra váltani csak az első évben lehet. 
Ennek a tantárgynak az esetében nemcsak a magyar nyelvvel, hanem Magyarország kultúrájának, történetének, hagyományainak súlypontjaival is megismerkedhetnek. Ebben az esetben a magyart harmadik idegen nyelvként tanítjuk az érettségi vizsgáig, és tanulóink az európai B2 szintig juthatnak el.

Mindezeknek a nyelveknek ismerete - magyar, német, angol, francia vagy orosz és adott esetben az olasz - biztosítják a diákjaink számára azt a jelentős előnyt, hogy a nemzetközi munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. Ez az Osztrák Iskola tanárainak számára olyannyira fontos mint az, hogy fiatal emberekben megértést és érzékenységet ébresszenek a szociális és kulturális különbségek iránt.

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

  • Porta: +36 1 224 7560
  • Titkárság: +36 1 224 7561
  • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Az Iskolánk Tantárgyak bemutatása Idegen nyelvek